Przejdź do treści
top

Polityka prywatności Fleetcor Europe

 

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 16 września 2022.

 

W firmie Fleetcor Technologies, Inc., za pośrednictwem naszych spółek zależnych, które prowadzą marki takie jak Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Keyfuels, r2c, Travelcard, Tankpas.nl, Transit card i CCS oraz które obsługują karty paliwowe Shell (łącznie, „Fleetcor”, „my”, „nasze” lub

„nas”), szanujemy Twoją prywatność. Wdrożyliśmy niniejszą Politykę Prywatności, aby opisać, w jaki sposób Fleetcor wykorzystuje dane osobowe dotyczące swoich klientów, potencjalnych klientów, posiadaczy kart paliwowych, użytkowników internetowych i innych osób, które kontaktują się z nami.

 

Jeśli ubiegasz się o stanowisko w jednej z naszych firm, prosimy o zapoznanie się z naszą wydzieloną polityką prywatności kandydatów na stanowiska.

 

Twoja prywatność jest dla Fleetcor ważna. Zobowiązujemy się chronić prywatność przekazywanych nam przez Ciebie informacji, w tym danych osobowych. Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, jak wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy, decyzje, jakie możesz podjąć w związku z wykorzystaniem przez nas takich danych, Twoje prawa w zakresie ochrony prywatności i sposób, w jaki chroni Cię prawo. Opisujemy również środki, które podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i wyjaśniamy w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

 

Kim jesteśmy?

 

Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem Twoich danych, prosimy o zapoznanie się z częścią zatytułowaną „Jak się z nami skontaktować?”.

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań dotyczących naszej polityki prywatności i sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi. Szczegółowe informacje na temat tego, jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, można znaleźć w części „Jak się z nami skontaktować?” niniejszej polityki prywatności.

 

Informacje, które gromadzimy

 

Jako dostawca kart paliwowych, usług związanych z zarządzaniem wydatkami oraz usług sieciowych dla firm, możemy mieć bezpośrednie relacje z Tobą i możesz zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych w oparciu o tą relację bądź możemy je zbierać w inny sposób. Gromadzone przez nas dane mogą obejmować:

 

 • dane kontaktowe

 • dane logowania

 • informacje finansowe

 • treści, które nam udostępniasz

 • informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia i korzystania z witryn internetowych

 • historię transakcji

 • informacje o Twoich cechach i preferencjach

 • numery rejestracyjne pojazdów i ich lokalizację

 • informacje, które zawiera dokument tożsamości – data wydania, data ważności, numer, organ wydający i adres (do celów identyfikacyjnych)

   

  Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

   

   

  W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

   

  Wykorzystujemy różne metody gromadzenia danych od Ciebie i na Twój temat, w zależności od charakteru naszych relacji. Może to obejmować bezpośrednie interakcje z Tobą, poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych technologii (np. plików cookie) oraz gromadzenie danych od stron trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł.

   

  Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

   

   

  Jak wykorzystujemy dane użytkownika?

   

  W zależności od charakteru naszej relacji z Tobą, możemy wykorzystywać dane użytkownika do:

   

 • przetwarzania wniosków o konta, o które się ubiegasz,

 • zapewnienia usług, w celu otrzymania których nasi klienci się u nas zarejestrowali,

 • przetwarzania transakcji,

 • zarządzania Twoim kontem online,

 • ochrony naszej firmy przed oszustwami i praniem pieniędzy, weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celu wykrywania, prowadzenia dochodzeń i zapobiegania przestępstwom,

 • dostarczania Ci informacji o naszych produktach i usługach,

 • umożliwiania Ci korzystania z funkcji interaktywnych, np. poprzez witrynę internetową, za pośrednictwem funkcji czatu na żywo,

 • obsługi, oceny i poprawy naszej działalności,

 • przeprowadzenia analizy (w tym anonimizacji) danych,

 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, obowiązujących standardów branżowych i naszych polityk,

 • zarządzania umowami z klientami, w tym do aktualizacji umów i korespondowania z naszymi klientami na temat naszych usług i umów, sprawdzania Twojej zdolności kredytowej

  innych celów, o których powiadomimy Cię z chwilą gromadzenia lub wykorzystania takich danych.

  Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

  Dane, które udostępniamy i otrzymujemy

   

  Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie ujawniamy Twoich danych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności. Możemy udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:

 • innym członkom grupy Fleetcor,

 • jeśli jesteś posiadaczem karty paliwowej, udostępnimy historię transakcji i informacje dotyczące wykorzystania danych Twojemu pracodawcy/firmie, którą reprezentujesz,

 • innym subskrybentom usług 1link, jeśli jesteś użytkownikiem 1link,

 • dostawcom usług transakcyjnych, np. wydawcom kart, sprzedawcom, podmiotom przetwarzającym płatności i innym dostawcom pomagającym w realizacji transakcji i administrowaniu usługami kart paliwowych,

 • firmom zajmującym się marketingiem i analityką danych,

 • naszym partnerom handlowym, którzy sprzedają podobne produkty i usługi,

 • partnerom, którzy dostarczają funkcje na naszych stronach internetowych,

 • dostawcom IT,

 • dostawcom usług monitorowania i zapobiegania ryzyka i oszustw,

 • biurom informacji kredytowej,

 • naszym ubezpieczycielom i profesjonalnym doradcom,

 • organom regulacyjnym i innym agencjom rządowym, w tym, między innymi, władzom publicznym, organom nadzorczym, policji i innym organom ścigania,

 • każdej firmie, której sprzedajemy lub od której kupujemy jakąkolwiek działalność lub aktywa, w którym to przypadku możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów, wraz z ich profesjonalnymi doradcami.

  Nie upoważniamy stron trzecich, którym udostępniamy dane, do wykorzystywania lub ujawniania danych użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne do świadczenia określonych usług w naszym imieniu, spełnienia wymogów prawnych lub jak opisano szczegółowo w sekcji „Biura informacji kredytowej” niniejszej polityki. Za pomocą naszych umów prawnych ze stronami trzecimi, wymagamy od nich odpowiedniego zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa danych, które przetwarzają w naszym imieniu.

  Możemy również otrzymywać dane na Twój temat od następujących stron trzecich:

 • platformy mediów społecznościowych,

 • Twojego pracodawcy

 • biura informacji kredytowej: informacje dotyczące oceny zdolności kredytowej/dopasowania do produktów,

 • brokerzy danych,

 • nasi partnerzy handlowi,

 • publiczne bazy danych,

 • organy nadzorcze i inne agencje rządowe.

Jeśli chcesz otrzymać pełną listę naszych dostawców i innych stron trzecich, którym udostępniamy Twoje dane lub od których je otrzymujemy, możesz się z nami skontaktować, korzystając z informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować?”.

 

Biura informacji kredytowej

 

W celu rozpatrzenia wniosków przekażemy dane osobowe, które nam podasz biurom informacji kredytowej (BIK), a one przekażą nam informacje o Tobie, takie jak historia finansowa. Robimy to, aby ocenić zdolność kredytową i przydatność produktu, sprawdzić Twoją tożsamość, zarządzać Twoim kontem, śledzić i odzyskiwać długi oraz zapobiegać działalności przestępczej. Będziemy również nadal, na bieżąco, wymieniać informacje o Tobie z biurami informacji kredytowej (BIK), w tym o Twoich rozliczonych rachunkach i wszelkich długach, które nie zostały w pełni spłacone w terminie. Biura informacji kredytowej będą udostępniać Twoje informacje innym organizacjom.

 

Gdzie mogą zostać przesłane dane użytkownika?

 

Podobnie jak w przypadku każdej międzynarodowej organizacji, często musimy przekazywać dane za granicę. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane globalnie (jeżeli Twoje dane gromadzone są na obszarze Unii Europejskiej oznacza to, że mogą one być przekazywane poza granice Wspólnoty). Obejmuje to transfery, które zostały zidentyfikowane w poprzedniej części „Komu udostępniamy Twoje dane i w jakich celach”.

 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

 

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane?

 

Fleetcor podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacją. Posiadane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach lub na serwerach naszych wyznaczonych dostawców. Nasze strony internetowe, które zbierają Twoje dane są zabezpieczone za pomocą technologii Secure Socket Layers (SSL).

 

Jeśli otrzymałeś (lub wybrałeś) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony internetowej, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy nie udostępniać nikomu tego hasła.

 

Fleetcor prowadzi program bezpieczeństwa informacji, którego celem jest:

 

 • zabezpieczenie i zachowanie poufność Twoich danych osobowych,

 • ochrona przed przewidywanymi zagrożeniami lub ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa lub integralności danych,

 • ochrona przed nieupoważnionym dostępem do Twoich danych lub przed wykorzystaniem ich w sposób, który może skutkować znacznymi szkodami lub niedogodnościami dla Ciebie lub Twojej firmy, jeśli dane zostałyby naruszone,

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?

 

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały przez nas zgromadzone, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowości, lub wymogów sprawozdawczych.

 

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, rozważamy ich zakres, charakter i wrażliwość, potencjalne szkody płynące z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób, oraz obowiązujące wymogi prawne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych.

 

W pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych, patrz „Twoje prawa i wybory”.

 

W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe użytkownika (tak, aby nie były już z Tobą kojarzone, bądź wykorzystane w celu ustalenia Twojej tożsamości) w celach badawczych lub statystycznych, przy czym możemy wykorzystywać takie dane przez nieograniczony okres czasu bez uprzedniego powiadomienia.

 

Prywatność dzieci

 

Strony internetowe Fleetcor nie są przeznaczone do użytku przez dzieci, zwłaszcza w wieku poniżej 18 lat. Nikt poniżej 18 roku życia nie powinien przekazywać żadnych danych osobowych ani uczestniczyć w forach, czatach lub rozmowach online. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia nie mogą ubiegać się o e-maile, biuletyny i/lub produkty lub usługi na naszych stronach internetowych. Jeśli stwierdzimy, że otrzymaliśmy dane osobowe od takiej osoby, usuniemy je.

 

Twoje prawa i wybory

 

W odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, mogą przysługiwać Ci niektóre lub wszystkie z następujących praw:

 • prawo żądania dostępu do danych,

 • prawo żądania sprostowania, zaktualizowania lub usunięcia danych,

 • prawo żądania ograniczenia wykorzystywania danych przez nas (w określonych okolicznościach),

 • prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas danych (w określonych okolicznościach),

 • prawo wycofania swojej zgody na korzystanie z danych (jeśli jest to dozwolone prawnie),

 • prawo do przenoszenia danych (w określonych okolicznościach),

 • prawo do wycofania zgody lub do sprzeciwu na wykorzystanie Twoich danych do marketingu bezpośredniego,

 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w Twoim kraju (jeśli istnieje).

Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować?” poniżej.

 

 

Odwiedź naszą stronę „polityka dotycząca plików cookie” aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw związanych z korzystaniem z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii.

 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

 

 

Jak się z nami skontaktować?

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności, w tym wszelkich żądań dotyczących skorzystania z przysługujących Ci praw w związku z danymi, które posiadamy na Twój temat, prosimy o kontakt z odpowiednim inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych informacji:

 

Kraj

Produkt

Administrator

danych

IOD

Adres e-mail

Adres

pocztowy

Austria

Shell card

FleetCor Tankkarten

Gmbh

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.at

Teinfaltstraße 8/4, 1010

Wiedeń

Belgia

Shell card

FleetCor Belgium Srl

Darren Pascoe

dpo@fleetcorcard s.be

Avenue Du Port 86c/204, 1000

Bruksela

Shell card

FleetCor Belgium bv

Darren Pascoe

dpo@fleetcorcard s.be

Havenlaan 86c Bus 204, 1000

Bruksela

TravelCard

Travelcard B.V.Belgium

Darren Pascoe

dpo@fleetcorcard s.be

Rue de Colonies 11, 1000

Bruksela

Czechy

Shell card

FleetCor Czech Republic s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.cz

Voctářova 2500/20a, 180

00 Praha 8

CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus, CCS Carnet CCS Limit

Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit, CCS Toll, UTA/CCS

card.

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.cz

Voctářova 2500/20a, 180

00 Praha 8

Dania

1link Services

epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL, Wielka Brytania

Francja

1link Services

Epyx France SAS

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

35 Allée des Impresssioniste s, Le Cézanne, 93420 Villepinte

Shell Card

Epyx France SAS

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.fr

35 Allée des Impresssioniste s, Le Cézanne,

93420 Villepinte

Niemcy

Shell Card, FLEETCOR

Carnet

FleetCor Deutschland

Gmbh

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.de

Frankenstraße 150 c, 90461

Norymberga

Węgry

Shell Card

FleetCor

Hungary Kft

Darren

Pascoe

adatvedelem@flee

tcor.hu

1062 Budapešť,

Andrássy út 100

Irlandia

1link Services

epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL, Wielka Brytania

Litwa

Transit Card

UAB Transit Card

International

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.lt

Mindaugo g. 44-

82

LT-01311, Wilno

Luksemburg

Shell Card

Venturo Technologies s.a.r.l.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.lu

46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855,

Luksemburg

Holandia

Shell Card

FleetCor Technologieёn

B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.nl

P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere

TravelCard

TravelCard B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere

Tankpas.nl

Travelcard B.V.

Darren

Pascoe

dpo@fleetcor.com

P.J. Oudweg 4,

1314CH Almere

Polska

Shell Card, Allstar Mondo, FLEETCOR

Carnet, Shell Card

Plus Business

FleetCor Poland sp. z o.o.

Darren Pascoe

daneosobowe@fle etcor.pl

Generation Park Z, ul. Towarowa 28, 00-839

Warszawa

Transit Card

Transit Card International Polska Sp. z o.o.

Darren Pascoe

daneosobowe@fle etcor.pl

Al. Solidarności 117/606, 00-140

Warszawa

Słowacja

CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus, CCS Carnet, CCS Limit Exclusive, CCS Limit Plus,

CCS Limit, CCS Toll &

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.sk

Galvaniho 15/C Bratysława -Ružinov 821 04

Shell Card

FleetCor Slovakia s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.sk

Galvaniho 15/C

Bratysława -Ružinov 821 04

Szwajcaria

Shell card

Venturo Technologien Swiss Gmbh

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.ch

c/o Silvia Margraf Advokatur und Notariat, Industriestrasse 47, 6300 Zug.

Wielka Brytania

1link Services

Epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7

7LL

Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor,

Allstar One, Allstar Plus, Allstar Prepaid, Allstar Premier Programme, Allstar Classic, Allstar Supermarket and

Allstar

Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Allstar Business Solutions Limited, SKRZYNKA POCZTOWA

1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon,

SN5 6PS

Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List,

Shell Multi, Shell CRT, Shell Single Texaco and

Fastfuel

The Fuelcard Company UK Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB

Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL

C H Jones Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB

R2C Services

R2C Online Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

2 Vantage Drive, Sheffield,

S9 1RG

 

Jeśli Twój kraj zamieszkania posiada organ ochrony danych osobowych, masz prawo do skontaktowania się z nim w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania bądź wątpliwości, przysługuje Ci również prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem krajowym.

 

Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

 

Będziemy okresowo aktualizować niniejszą politykę, aby odzwierciedlić zmiany w naszej działalności. Będziemy informować użytkowników o tych zmianach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka prywatności Fleetcor Europe (pełna wersja)

 

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 16 września 2022.

 

W firmie Fleetcor Technologies, Inc., za pośrednictwem naszych spółek zależnych, które prowadzą marki takie jak Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Keyfuels, r2c, Travelcard, Transit card, Tankpas.nl i CCS oraz które obsługują karty paliwowe Shell (łącznie, „Fleetcor”, „my”, „nasze” lub

„nas”), szanujemy Twoją prywatność. Wdrożyliśmy niniejszą politykę prywatności, aby opisać, w jaki sposób Fleetcor wykorzystuje dane osobowe dotyczące swoich klientów, potencjalnych klientów, posiadaczy kart paliwowych, użytkowników internetowych i innych osób, które kontaktują się z nami.

 

Jeśli ubiegasz się o stanowisko w jednej z naszych firm, prosimy o zapoznanie się z naszą wydzieloną polityką prywatności kandydatów na stanowiska.

 

Twoja prywatność jest dla Fleetcor ważna. Zobowiązujemy się chronić prywatność przekazywanych nam przez Ciebie informacji, w tym danych osobowych. Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, jak wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy, decyzje, jakie możesz podjąć w związku z wykorzystaniem przez nas takich danych, Twoje prawa w zakresie ochrony prywatności i sposób, w jaki chroni Cię prawo. Opisujemy również środki, które podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i wyjaśniamy w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

 

Kim jesteśmy?

 

Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem Twoich danych, prosimy o zapoznanie się z częścią zatytułowaną „Jak się z nami skontaktować?”.

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań dotyczących naszej polityki prywatności i sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi. Szczegółowe informacje na temat tego, jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, można znaleźć w części „Jak się z nami skontaktować?” niniejszej polityki prywatności.

 

 

Informacje, które gromadzimy

 

Jako dostawca kart paliwowych, usług związanych z zarządzaniem wydatkami oraz usług sieciowych dla firm, możemy mieć bezpośrednie relacje z Tobą i możesz zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych w oparciu o tą relację, bądź możemy je zbierać w inny sposób. Gromadzone przez nas dane mogą obejmować:

 

 • dane kontaktowe

 • dane logowania

 • informacje finansowe

 • treści, które nam udostępniasz

 • informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia i korzystania z witryn internetowych

 • historię transakcji

 • informacje o Twoich cechach i preferencjach

 • numery rejestracyjne pojazdów i ich lokalizację

 • informacje, które zawiera dokument tożsamości – data wydania, data ważności, numer, organ wydający i adres (do celów identyfikacyjnych)

   

  Dane kontaktowe

  Jeśli jesteś naszym klientem, posiadaczem karty lub kontaktujesz się z nami w inny sposób (np. za pośrednictwem naszej strony internetowej), zbierzemy od Ciebie pewne podstawowe dane kontaktowe. Może to obejmować Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu.

  W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem lub pracownikiem jednego z naszych klientów, możemy również gromadzić imię i nazwisko Twojego pracodawcy/firmy, którą reprezentujesz, Twoją rolę w firmie i stanowisko. Jeśli korzystasz z naszych usług śledzenia pojazdów, może to obejmować również lokalizację Twojego pojazdu i historię podróży.

  Dane logowania

  Jeśli masz u nas konto, będziemy przechowywać Twoją nazwę użytkownika i hasło w celu zarządzania Twoim dostępem do naszych platform.

  Informacje finansowe

  Może to obejmować numer karty paliwowej, dane karty kredytowej/debetowej, informacje o koncie bankowym i szczegóły dotyczące Twojej sytuacji kredytowej, jeśli generujemy raport kredytowy.

  Informacje KYC – „Poznaj swojego klienta”

  Mogą one obejmować datę urodzenia i adres zamieszkania, numer paszportu, numer dowodu osobistego, numer PESEL, numer prawa jazdy i/lub krajowy numer ubezpieczenia.

  Jeśli jesteś dyrektorem lub beneficjentem rzeczywistym potencjalnego klienta, możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej oraz kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

  Pamiętaj, że możemy gromadzić i sprawdzać Twoje dane osobowe w rejestrach publicznych i źródłach publicznych (np. przez Internet) w ramach procesu „Poznaj swojego klienta”.

  Treści, które nam udostępniasz

  Na przykład, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub telefonicznie, a my możemy wysłać Ci wiadomość e-mail, lub możesz przesłać nam opinię zwrotną za pośrednictwem formularza ankiety.

  Informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia i korzystania z witryn internetowych

  Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnych, zainstalujemy pewne pliki cookie i sygnały nawigacyjne na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania tych technologii zostały przedstawione w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

  Za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii, możemy gromadzić informacje na temat Twojego urządzenia, np. adres IP, typ przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego. Możemy również gromadzić informacje o aktywności użytkownika na stronach internetowych, np. w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, odwiedzone strony, data i

  godzina każdej wizyty oraz adresy URL wszystkich stron internetowych, które przekierowały Cię do naszej strony internetowej.

  Historię transakcji

  Jeśli jesteś posiadaczem karty, zbierzemy informacje dotyczące Twoich transakcji tą kartą, w tym lokalizację, datę i godzinę transakcji oraz koszt paliwa, towarów lub usług.

  Dane lokalizacji

  Jeśli jesteś posiadaczem karty, zbierzemy informacje dotyczące lokalizacji transakcji przeprowadzanych kartą.

  Za zgodą użytkownika, będziemy uzyskiwać dostęp do informacji o lokalizacji lub gromadzić znaczniki lokalizacji z urządzenia mobilnego lub na podstawie adresu IP. Wykorzystamy te informacje, aby przekazać Ci powiadomienia związane z naszymi lokalizacjami. Nie wykorzystujemy tych informacji w żadnym innym celu niż dostarczenie Ci usługi. Jeśli pozwoliłeś nam wykorzystać informacje o Twojej lokalizacji w przeszłości i chcesz wycofać zgodę, zmień ustawienia urządzenia.

  Dane lokalizacji pojazdu

  Niektóre z naszych usług mogą obejmować korzystanie z systemu telematycznego umożliwiającego śledzenie pojazdu. Niektóre systemy telematyczne umożliwiają nam wykorzystanie, ujawnienie lub dostęp do informacji dotyczących lokalizacji i przebiegu w zakresie dozwolonym przez prawo.

  Korzystanie z systemu telematycznego podlega warunkom korzystania z usługi oraz polityce prywatności opublikowanej przez odpowiedniego dostawcę systemów telematycznych.

  Informacje o Twoich cechach i preferencjach

  Możemy gromadzić pewne szczegóły dotyczące Ciebie i Twoich preferencji (jako potencjalnego klienta, klienta i/lub posiadacza karty). Może to obejmować Twoje zachowania nabywcze i preferencje dotyczące zakupów.

   

   

  W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

   

  Wykorzystujemy różne metody gromadzenia danych od Ciebie i na Twój temat, w zależności od charakteru naszych relacji. Może to obejmować bezpośrednie interakcje z Tobą, poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych technologii (np. plików cookie) oraz gromadzenie danych od Twojego pracodawcy, stron trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł.

   

  Bezpośrednie interakcje

  Użytkownik może przekazać nam swoje dane poprzez wypełnianie formularzy (np. za pośrednictwem naszej strony internetowej) lub kontaktując się z nami pocztą tradycyjną, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w inny sposób. Obejmuje to dane, które dostarczasz gdy:

 • składasz wniosek o produkt lub usługę na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem jednego z naszych sprzedawców,

 • tworzysz konto na naszych stronach internetowych,

 • rejestrujesz się, aby otrzymywać informacje (np. zapisujesz się na naszą listę mailingową),

 • uczestniczysz w promocjach lub ankietach,

 • przekazujesz nam informacje zwrotne,

 • komunikujesz się z nami w inny sposób.

   

  Zautomatyzowane technologie

  W ramach przetwarzania danych osobowych decyzje mogą być podejmowane w sposób automatyczny. Oznacza to, że możemy automatycznie zdecydować, że stanowisz ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, jeśli nasze przetwarzanie ujawni Twoje zachowanie jako spójne z praniem pieniędzy lub znanym nieuczciwym postępowaniem, albo niezgodne z Twoimi poprzednimi zgłoszeniami, lub w przypadku wykrycia, że celowo ukryłeś swoją prawdziwą tożsamość. Masz prawa związane ze automatycznym podejmowaniem decyzji: jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych.

  Jeśli my lub agencja zajmująca się zapobieganiem oszustwom stwierdzimy, że stanowisz ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, możemy odmówić świadczenia usług lub finansowania, o które wnioskowałeś, lub zatrudnienia Cię, lub możemy przestać świadczyć Ci istniejące usługi.

  Podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, możemy automatycznie gromadzić informacje techniczne dotyczące Twojego sprzętu, aktywności online i wzorców zachowań. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Twoje dane techniczne, jeśli odwiedzasz inne witryny internetowe, które korzystają z naszych plików cookie. Zobacz naszą politykę dotyczącą plików cookie aby uzyskać więcej szczegółów.

  Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła

  Możemy otrzymywać dane osobowe od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, w tym od instytucji finansowych i podmiotów przetwarzających płatności, biur informacji kredytowej, instytucji kredytowych i serwisów informacji gospodarczych. Aby uzyskać więcej informacji na temat stron trzecich, od których Fleetcor może otrzymywać i którym może udostępniać dane osobowe, należy zapoznać się z częścią niniejszej polityki prywatności zatytułowaną „Dane, które udostępniamy i otrzymujemy”.

   

   

  Jak wykorzystujemy dane użytkownika?

   

  W zależności od charakteru naszej relacji z Tobą, możemy wykorzystywać dane użytkownika do:

   

 • przetwarzania wniosków o konta, o które się ubiegasz,

 • zapewnienia usług, w celu otrzymania których nasi klienci się u nas zarejestrowali,

 • przetwarzania transakcji,

 • zarządzania Twoim kontem online,

 • ochrony naszej firmy przed oszustwami i praniem pieniędzy, weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celu wykrywania, prowadzenia dochodzeń i zapobiegania przestępstwom,

 • sprawdzania Twojej zdolności kredytowej

 • dostarczania Ci informacji o naszych produktach i usługach,

 • umożliwiania Ci korzystania z funkcji interaktywnych, np. poprzez witrynę internetową, za pośrednictwem funkcji czatu na żywo,

 • obsługi, oceny i poprawy naszej działalności,

 • przeprowadzenia analizy (w tym anonimizacji) danych,

 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, obowiązujących standardów branżowych i naszych polityk,

 • W celu zarządzania umowami z klientami, w tym do aktualizacji umów i odpowiadania naszym klientom na pytania dotyczące naszych usług i umów,

 • innych celów, o których powiadomimy Cię z chwilą gromadzenia lub wykorzystywania takich danych.

 

Poniższa tabela zawiera dodatkowe informacje na temat celów, dla których wykorzystujemy dane użytkownika oraz odpowiednie kategorie danych przetwarzanych w każdym przypadku oraz podstawę prawną, na której polegamy w związku z przetwarzaniem tych danych.

 

Cel

Kategorie przetwarzanych danych i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie wniosku o konto klienta

 • Rozpoczęcie procesu aplikacyjnego w odpowiedzi na wniosek ze strony klienta, powiadomienie o statusie wniosku lub poproszenie o dodatkowe informacje dotyczące wniosku.

 

Uzyskanie informacji KYC – „Poznaj swojego klienta” o Tobie i o Twojej sytuacji kredytowej, gdy złożysz wniosek o produkt lub później.

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • informacje finansowe

 • informacje KYC – „Poznaj swojego klienta”

Podstawa prawna

W naszym uzasadnionym interesie biznesowym jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach procesu składania wniosku o konto klienta.

Zapewnienie usług, w celu otrzymania których nasi klienci się u nas zarejestrowali

 • Umożliwienie naszym klientom korzystania z usług.

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • informacje finansowe

 • informacje KYC – „Poznaj swojego klienta”

Podstawa prawna

W naszym uzasadnionym interesie biznesowym i w uzasadnionym interesie biznesowym naszych klientów przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach procesu składania wniosku o konto klienta i w ramach świadczenia usług, w tym w ramach korespondencji z Tobą dotyczącej warunków umowy oraz świadczenia usług naszym klientom.

Przetwarzanie transakcji wykonanych kartą

 • Wykorzystamy dane kontaktowe i unikatowe identyfikatory kart paliwowych do przetwarzania transakcji wykonanych kartą paliwową przy zakupie paliwa.

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • informacje finansowe

 • historia transakcji

Podstawa prawna

 • Zarejestrujemy historię Twoich transakcji związanych z Twoją kartą w celu obliczenia opłat należnych nam od Ciebie i/lub Twojego pracodawcy i dostarczymy dowody transakcji.

Naszym uzasadnionym interesem biznesowym jest świadczenie usług związanych z kartami paliwowymi, do świadczenia których zobowiązują nas umowy z klientami.

Administrowanie kontami online naszych klientów

 • W celu umożliwienia nam uwierzytelnienia danych użytkownika podczas logowania się na konto online.

   

 • Odpowiadanie na zapytania, które możesz mieć w związku z kontem.

   

 • W celu umożliwienia Ci dostępu do pewnych informacji o Twoim koncie u nas, takich jak historia transakcji.

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • dane logowania

 • historia transakcji

Podstawa prawna

W naszym uzasadnionym interesie leży administrowanie kontem naszego klienta i zarządzanie nim zgodnie z umową zawartą z naszym klientem.

Ochrona naszej firmy przed oszustwami i praniem pieniędzy, weryfikacja Twojej tożsamości oraz wykrywanie, badanie i zapobieganie przestępstwom

 • Sprawdzanie i monitorowanie historii transakcji, aby zidentyfikować potencjalne oszustwo, pranie brudnych pieniędzy lub inne nielegalne zachowania związane z Twoim kontem.

   

 • Przeprowadzenie kontroli KYC – „Poznaj swojego klienta i sankcji na żądanie.

   

 • W przypadku wykrycia oszustwa możemy odmówić świadczenia usług. Więcej informacji na temat wykorzystania Twoich informacji przez nas i agencji zapobiegania oszustwom oraz Twoich praw do ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.cifas.org.uk/fpn.

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • historia transakcji

 • informacje finansowe

 • informacje KYC – „Poznaj swojego klienta”

Podstawa prawna

Jest to konieczne w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, którym podlegamy.

Dostarczanie Ci informacji o naszych produktach i usługach

 • Jeśli poprosiłeś o otrzymywanie od nas takich informacji, możemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail, poczty tradycyjnej, telefonicznie i/lub SMS-em w sprawie

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • historia transakcji

Podstawa prawna

Będziemy wysyłać Ci informacje o naszych produktach i usługach, jeśli wyraziłeś zgodę

naszych produktów i usług oraz wszelkich produktów i usług stron trzecich.

na ich otrzymywanie lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo).

W celu umożliwienia Ci korzystania z interaktywnych funkcji

 • Jeśli korzystasz z funkcji czatu na naszych stronach internetowych.

   

 • Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego konta w serwisie Facebook, Twitter lub Linked In.

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • informacje o Twoich cechach i preferencjach

Podstawa prawna

Naszym uzasadnionym interesem biznesowym jest zapewnienie funkcji, którymi możesz być zainteresowany dla Twojej przyjemności i wygody.

Obsługa, ocena i poprawa naszej działalności, produktów i usług

 • Rejestrowanie rozmów telefonicznych i czatów online, które prowadzimy z użytkownikiem w celu szkolenia lub zapewnienia jakości.

   

 • Monitorowanie wykorzystania i ulepszanie naszych interaktywnych zasobów.

   

 • Przeprowadzenie analizy (w tym anonimizacji) danych.

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • historia transakcji

 • treści, które nam udostępniasz

 • informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia i korzystania z witryn internetowych

 • informacje o Twoich cechach i preferencjach

Podstawa prawna

Naszym uzasadnionym interesem biznesowym jest przegląd i poprawa naszej działalności, produktów i usług, aby zapewnić najwyższy poziom zadowolenia klientów.

Przeprowadzimy analizy danych (w tym analizy porównawcze i raporty, umożliwiające nam ich przeprowadzenie).

Udostępnianie informacji stronom trzecim

 • Więcej informacji można znaleźć w części zatytułowanej „Dane, które udostępniamy i otrzymujemy” oraz „Biura Informacji Kredytowej”.

Kategorie przetwarzanych danych

 • Wszystkie dane osobowe, które przechowujemy

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę lub jeśli jest to nasz uzasadniony interes biznesowy, możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, które świadczą nam usługi istotne dla naszej firmy, takie jak wymienione w części

„Dane, które udostępniamy i otrzymujemy” oraz w części „Biura Informacji Kredytowej” niniejszej polityki prywatności

 

W przypadku marketingu stron trzecich udostępniamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, obowiązujących standardów branżowych i naszych polityk

 • Kontrola zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, w tym wymogami nadzorczymi.

Kategorie przetwarzanych danych

 • Wszystkie dane osobowe, które przechowujemy

Podstawa prawna

Jest to konieczne w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, którym podlegamy.

W celu zarządzania umowami z klientami, w tym do aktualizacji umów i odpowiadania naszym klientom na pytania dotyczące naszych usług i umów.

 • Aby zapewnić aktualizacje umów i aktualizacje usług

Kategorie przetwarzanych danych

 

 • Wszystkie dane osobowe, które przechowujemy

 

Podstawa prawna

W naszym uzasadnionym interesie biznesowym i w interesie naszych klientów jest kontaktowanie się z nimi (za Twoim pośrednictwem) w związku z ich umowami, wszelkimi aktualizacjami tych umów (w celu uwzględnienia aktualizacji usług lub przepisów prawa) oraz korespondowanie z nimi o takich usługach.

 

Jest to konieczne w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, którym podlegamy.

Obrona przed lub zgłaszanie roszczeń prawnych

 • Możemy prowadzić rejestr Twoich danych, takich jak transakcje, dla celów dowodowych, aby móc bronić się przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi z Twoje strony lub aby umożliwić nam zgłoszenie jednego lub więcej roszczeń z naszej strony.

Kategorie przetwarzanych danych

 • dane kontaktowe

 • dane logowania

 • treści, które nam udostępniasz

 • historia transakcji

Podstawa prawna

Naszym uzasadnionym interesem biznesowym jest bronienie się przed roszczeniami prawnymi i zgłaszanie roszczeń.

 

 

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek działalność lub aktywa, w którym to przypadku możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów oraz ich profesjonalnym doradcom.

Jeśli wykorzystamy dane osobowe użytkownika w sposób nieopisany powyżej, wcześniej Cię o tym powiadomimy.

 

Dane, które udostępniamy i otrzymujemy

 

Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie ujawniamy Twoich danych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności. Możemy udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:

 • innym członkom grupy Fleetcor,

 • jeśli jesteś posiadaczem karty paliwowej, udostępnimy historię transakcji i informacje dotyczące wykorzystania danych Twojemu pracodawcy/firmie, którą reprezentujesz,

 • Innym subskrybentom usług 1link, jeśli jesteś użytkownikiem 1link,

 • dostawcom usług transakcyjnych, np. wydawcom kart, sprzedawcom, podmiotom przetwarzającym płatności i innym dostawcom pomagającym w realizacji transakcji i administrowaniu usługami kart paliwowych,

 • firmom zajmującym się marketingiem i analizą danych,

 • naszym partnerom handlowym, którzy sprzedają podobne produkty i usługi,

 • partnerom, którzy dostarczają funkcje na naszych stronach internetowych,

 • dostawcom IT,

 • dostawcom usług monitorowania i prewencji ryzyka i oszustw,

 • biurom informacji kredytowej,

 • naszym ubezpieczycielom i profesjonalnym doradcom,

 • organom nadzorczym i innym agencjom rządowym, w tym, między innymi, władzom publicznym, organom nadzorczym, policji i innym organom ścigania,

 • każdej firmie, której sprzedajemy lub od której kupujemy jakąkolwiek działalność lub aktywa, w którym to przypadku możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów oraz ich profesjonalnym doradcom.

  Nie upoważniamy stron trzecich, którym udostępniamy dane, do wykorzystywania lub ujawniania danych użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne do świadczenia określonych usług w naszym imieniu, spełnienia wymogów prawnych lub jak opisano szczegółowo w sekcji „Biura informacji kredytowej” niniejszej polityki. Za pomocą naszych umów prawnych ze stronami trzecimi, wymagamy od nich odpowiedniego zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa danych, które przetwarzają w naszym imieniu.

  Możemy również otrzymywać dane na Twój temat od następujących stron trzecich:

 • platformy mediów społecznościowych,

 • Twojego pracodawcy

 • biura informacji kredytowej: informacje dotyczące oceny zdolności kredytowej/dopasowania do produktów,

 • brokerzy danych,

 • nasi partnerzy handlowi,

 • publiczne bazy danych,

 • organy nadzorcze i inne agencje rządowe.

Jeśli chcesz otrzymać pełną listę naszych dostawców i innych stron trzecich, którym udostępniamy Twoje dane lub od których je otrzymujemy, możesz się z nami skontaktować, korzystając z informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować?”

 

Biura informacji kredytowej

 

W celu rozpatrzenia wniosków przekażemy dane osobowe, które nam podasz biurom informacji kredytowej (BIK), a one przekażą nam informacje o Tobie, takie jak historia finansowa. Robimy to, aby ocenić zdolność kredytową i przydatność produktu, sprawdzić Twoją tożsamość, zarządzać Twoim kontem, śledzić i odzyskiwać długi oraz zapobiegać działalności przestępczej. Będziemy również nadal, na bieżąco, wymieniać informacje o Tobie z biurami informacji kredytowej (BIK), w tym o Twoich rozliczonych rachunkach i wszelkich długach, które nie zostały w pełni spłacone w terminie. Biura informacji kredytowej będą udostępniać Twoje informacje innym organizacjom.

 

 

Gdzie mogą zostać przesłane dane użytkownika?

 

Podobnie jak w przypadku każdej międzynarodowej organizacji, często musimy przekazywać dane za granicę. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane globalnie (jeżeli Twoje dane gromadzone są na obszarze Unii Europejskiej oznacza to, że mogą one być przekazywane poza granice Wspólnoty). Obejmuje to transfery, które zostały zidentyfikowane w poprzedniej części „Komu udostępniamy Twoje dane i w jakich celach”.

Podczas korzystania z danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności, dane te mogą być przesyłane zarówno w kraju, jak i poza terytorium kraju, w którym zostały zebrane, w tym do kraju, terytorium lub organizacji międzynarodowej, które mogą nie posiadać norm ochrony danych równoważnych UE.

 

Możemy na przykład przekazywać dane osobowe naszym dostawcom poza Unią Europejską. We wszystkich przypadkach, przesyłanie będzie odbywać się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych lub wdrożymy odpowiednie środki, na przykład standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej, w tym odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu ochrony danych osobowych w tych krajach, terytoriach lub międzynarodowych organizacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat środków transmisji danych, które wykorzystujemy, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować?”.

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane?

 

Fleetcor podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacją. Posiadane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych zabezpieczonych

serwerach lub na serwerach naszych wyznaczonych dostawców. Nasze strony internetowe, które zbierają Twoje dane są zabezpieczone za pomocą technologii Secure Socket Layers (SSL).

 

Jeśli otrzymałeś (lub wybrałeś) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony internetowej, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy nie udostępniać nikomu tego hasła.

 

Fleetcor prowadzi program bezpieczeństwa informacji, którego celem jest:

 

 • zabezpieczenie i zachowanie poufność Twoich danych osobowych,

 • ochrona przed przewidywanymi zagrożeniami lub ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa lub integralności danych,

 • ochrona przed nieupoważnionym dostępem do Twoich danych lub przed wykorzystaniem ich w sposób, który może skutkować znacznymi szkodami lub niedogodnościami dla Ciebie lub Twojej firmy, jeśli dane zostałyby naruszone,

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?

 

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały przez nas zgromadzone, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowości, lub wymogów sprawozdawczych.

 

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, rozważamy ich zakres, charakter i wrażliwość, potencjalne szkody płynące z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób, oraz obowiązujące wymogi prawne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych.

 

W pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych, patrz „Twoje prawa i wybory”.

 

W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe użytkownika (tak, aby nie były już z Tobą kojarzone bądź wykorzystane w celu ustalenia Twojej tożsamości) w celach badawczych lub statystycznych, przy czym możemy wykorzystywać takie dane przez nieograniczony okres czasu bez uprzedniego powiadomienia.

 

Prywatność dzieci

 

Strony internetowe Fleetcor nie są przeznaczone do użytku przez dzieci, zwłaszcza w wieku poniżej 18 lat. Nikt poniżej 18 roku życia nie powinien przekazywać żadnych danych osobowych ani uczestniczyć w forach, czatach lub rozmowach online. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia nie mogą ubiegać

się o e-maile, biuletyny i/lub produkty lub usługi na naszych stronach internetowych. Jeśli stwierdzimy, że otrzymaliśmy dane osobowe od takiej osoby, usuniemy je.

 

 

Twoje prawa i wybory

 

W odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, mogą przysługiwać Ci niektóre lub wszystkie z następujących praw:

 • prawo żądania dostępu do danych,

 • prawo żądania sprostowania, zaktualizowania lub usunięcia danych,

 • prawo żądania ograniczenia wykorzystywania danych przez nas (w określonych okolicznościach),

 • prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas danych (w określonych okolicznościach),

 • prawo do wycofania swojej zgody na korzystanie z danych (jeśli jest to dozwolone prawnie),

 • prawo do przenoszenia danych (w określonych okolicznościach),prawo do wycofania zgody lub do sprzeciwu na wykorzystanie Twoich danych do marketingu bezpośredniego,prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Twoim kraju (jeśli istnieje).

Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować?” poniżej.

 

 

„polityka dotycząca plików cookie” aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw związanych z korzystaniem z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii.

Przysługują Ci prawa określone w poniższej tabeli:

 

Prawo w odniesieniu do danych, które posiadamy o użytkowniku

Dodatkowe informacje (uwaga: obowiązują pewne ograniczenia prawne w stosunku do tych praw)

 

 • prawo żądania dostępu do danych

Jest to potwierdzenie:

 • czy przetwarzamy dane o Tobie;

 • nasza nazwa oraz dane kontaktowe;

 • cel przetwarzania;

 • kategorie danych, których dotyczy żądanie;

 • kategorie osób, którym udostępniamy dane oraz w przypadku gdy jakakolwiek osoba znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej i nie korzysta z Decyzji Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych, wskazanie właściwych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych;

 • (jeśli mamy) źródło danych, jeśli nie zgromadziliśmy ich od Ciebie;

 • (w zakresie w jakim to robimy i który został Ci przedstawiony) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, lub w podobny sposób istotnie wpływa na Ciebie, informacje o logice podejmowania zautomatyzowanej decyzji, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla Ciebie; oraz

 • kryteria określające okres przechowywania danych.

Na Twoje żądanie przekażemy Ci kopię przechowywanych przez nas danych.

 • prawo żądania sprostowania lub zaktualizowania danych

 

Ma to zastosowanie, jeśli dane, które przechowujemy są niedokładne lub niekompletne.

 

 • prawo żądania usunięcia danych

Dotyczy to następujących sytuacji:

 • dane osobowe, które przechowujemy nie są już potrzebne w związku z celami, dla których je wykorzystujemy;

 • wykorzystujemy dane na podstawie Twojej zgody, którą wycofujesz (w tym przypadku będziemy pamiętać aby nie kontaktować się z Tobą ponownie, o ile nie powiesz nam, że chcesz abyśmy usunęli wszystkie dane osobowe na swój temat, w którym to przypadku dostosujemy się do Twojego życzenia);

 • wykorzystujemy dane w oparciu o uzasadnione interesy i stwierdzimy, że, po sprzeciwie z Twojej strony, nie istnieje żaden nadrzędny interes, dzięki któremu moglibyśmy nadal wykorzystywać Twoje dane;

 • dane były bezprawnie uzyskane lub wykorzystywane; lub

 • aby zachować zgodność z przepisami prawa.

 

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przez nas

 • Prawo to ma tymczasowe zastosowanie, podczas rozpatrywania Twojego zgłoszenia, jeśli: poddasz w wątpliwość dokładność danych osobowych, które wykorzystujemy; lub

 • wyraziłeś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów

  (jeśli skorzystasz ze swoich praw w powyższych przypadkach, zanim ponownie wykorzystamy Twoje dane, poinformujemy Cię o tym).

  Prawo to dotyczy również następujących sytuacji:

 • wykorzystywanie przez nas danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych; lub

 • nie potrzebujemy już danych, ale są one niezbędne Tobie celem złożenia pozwu.

 

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych

W tym wypadku masz dwa prawa:

 • jeśli wykorzystujemy dane dotyczące użytkownika do marketingu bezpośredniego: możesz z niego zrezygnować (bez konieczności uzasadniania swojej decyzji) i będziemy respektować Twój wybór; oraz

 • jeśli wykorzystujemy dane osobowe użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, możesz sprzeciwić się naszemu wykorzystaniu danych w tych celach, przedstawiając wyjaśnienie konkretnej sytuacji, a my rozważymy Twój sprzeciw.

 • prawo do wycofania zgody na

wykorzystywanie danych

 

Prawo to dotyczy wszelkich danych, które zgromadziliśmy i przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę.

 

 • prawo do przenoszenia danych

Ma to zastosowanie:

 1. wobec danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika; oraz

 2. jeśli wykorzystujemy te dane na podstawie Twojej zgody lub w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie.

Jeśli oba punkty (i) i (ii) mają zastosowanie, masz prawo do otrzymania od nas danych w powszechnie używanym formacie, i prawo do żądania przekazania danych komuś innemu, jeśli jest to technicznie wykonalne.

 

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Twoim kraju

Każde państwo Unii Europejskiej musi zapewnić w tym celu co najmniej jeden organ publiczny.

Dane kontaktowe można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/body/authorities/index_en.htm

 

 

Jak się z nami skontaktować?

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności, w tym wszelkich żądań dotyczących skorzystania z przysługujących Ci praw w związku z danymi, które posiadamy na Twój temat, prosimy o kontakt z odpowiednim inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych informacji:

 

Kraj

Produkt

Administrator danych

IOD

Adres e-mail

Adres pocztowy

Austria

Shell card

FleetCor Tankkarten Gmbh

Darren Pascoe

dsb@fleetcor. at

Teinfaltstraße 8/4, 1010

Wiedeń

Belgia

Shell card

FleetCor Belgium Srl

Darren Pascoe

dpo@fleetcorc ards.be

Avenue Du Port 86c/204, 1000

Bruksela

Shell card

FleetCor Belgium bv

Darren Pascoe

dpo@fleetcorc ards.be

Havenlaan 86c Bus 204, 1000

Bruksela

TravelCard

Travelcard B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcorc ards.be

Rue de Colonies 11, 1000

Bruksela

Czechy

Shell card

FleetCor Czech Republic s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. cz

Voctářova 2500/20a, 180

00 Praha 8

CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet CCS Limit Exclusive, CCS Limit Plus,

CCS Limit, CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. cz

Voctářova 2500/20a, 180

00 Praha 8

Dania

1link Services

epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL, Wielka

Brytania

Francja

1link Services

Epyx France SAS

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

35 Allée des Impresssioniste s, Le Cézanne, 93420 Villepinte

Shell Card

Epyx France SAS

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. fr

35 Allée des Impresssioniste s , Le Cézanne, 93420 Villepinte

Niemcy

Shell Card, FLEETCOR

Carnet

FleetCor Deutschland

Gmbh

Darren Pascoe

dsb@fleetcor. de

Frankenstraße 150 c, 90461

Norymberga

Węgry

Shell Card

FleetCor Hungary Kft

Darren Pascoe

adatvedelem @fleetcor.hu

1062 Budapešť, Andrássy út

100.

Irlandia

1link Services

epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL, Wielka Brytania

Litwa

Transit Card

UAB Transit Card

International

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.l t

Mindaugo g. 44-

82

LT-01311, Wilno

Luksemburg

Shell Card

Venturo Technologies s.a.r.l.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.l u

46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855,

Luksemburg

Holandia

Shell Card

FleetCor Technologieёn

B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. nl

P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere

TravelCard

TravelCard B.V.

Darren

Pascoe

dpo@fleetcor.

com

P.J. Oudweg 4,

1314CH Almere

 

Tankpas.nl

Travelcard B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere

Polska

Shell Card, Allstar Mondo, FLEETCOR

Carnet, Shell Card

Plus Business

FleetCor Poland Sp. z o.o.

Darren Pascoe

daneosobowe @fleetcor.pl

Generation Park Z, ul. Towarowa 28, 00-839

Warszawa

Transit Card

Transit Card International Polska Sp. z o.o.

Darren Pascoe

daneosobowe @fleetcor.pl

Al. Solidarności 117/606, 00-140

Warszawa

Słowacja

CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus, CCS Carnet. CCS Limit Exclusive, CCS Limit Plus,

CCS Limit, CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. sk

Galvaniho 15/C Bratysława -Ružinov 821 04

Shell Card

FleetCor Slovakia s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. sk

Galvaniho 15/C Bratysława -Ružinov 821 04

Szwajcaria

Shell card

Venturo Technologien Swiss Gmbh

Darren Pascoe

dsb@fleetcor. ch

c/o Silvia Margraf Advokatur und Notariat, Industriestrasse

47, 6300 Zug

Wielka Brytania

1link Services

Epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7

7LL

Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted)

Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Prepaid, Allstar Premier Programme, Allstar Classic, Allstar Supermarket and

Allstar

Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

Allstar Business Solutions Limited, SKRZYNKA POCZTOWA

1463, Windmill

Hill, Whitehill

Way, Swindon, SN5 6PS

Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List,

Shell Multi, Shell CRT, Shell Single Texaco and

Fastfuel

The Fuelcard Company UK Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB

Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL

C H Jones Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire,

HG5 8QB

R2C Services

R2C Online Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor. com

2 Vantage Drive, Sheffield, S9 1RG

 

Jeśli Twój kraj zamieszkania posiada organ ochrony danych osobowych, masz prawo do skontaktowania się z nim w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania bądź wątpliwości, przysługuje Ci również prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem krajowym.

 

Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Będziemy okresowo aktualizować niniejszą politykę, aby odzwierciedlić zmiany w naszej działalności. Będziemy informować użytkowników o tych zmianach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

NASZA ORGANIZACJA

FLEETCOR jest firmą działającą na arenie międzynarodowej, posiadającą swoją siedzibę w USA.

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie garść faktów i liczb:


$2,6 miliarda dolarów

Dochód roczny

2 miliardy

Transakcji w ciągu roku

+800 tys.

Zadowolonych klientów

+8 tys.

Pracowników na całym świecie

WIĘCEJ NA TEMAT ORGANIZACJI

CZY WZBUDZILIŚMY TWOJE ZAINTERESOWANIE? – POZWÓL, ŻE ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas, o naszych produktach i usługach? Pozwól naszemu nowemu zespołowi obsługi klienta oddzwonić do Ciebie i przedstawić indywidualną ofertę.
Wybierz najwygodniejszy sposób i pozwól nam do Ciebie oddzwonić. Nie masz ochoty na wysłuchiwanie irytujących melodyjek ani na długi czas oczekiwania?

Nie zwlekaj i skorzystaj z naszej usługi oddzwaniania – oszczędzisz czas i nerwy: