Polityka prywatności


Polityka prywatności

Niniejsze zasady odnoszą się do spółki FleetCor Poland Sp. z o.o., oraz spółek należących do jej grupy (łącznie zwanych dalej FLEETCOR) oraz do witryn internetowych, które obsługują.

FLEETCOR przywiązuje wagę do prywatności użytkowników.  Zależy nam na ochronie prywatności osób, które przekazują nam swoje dane kontaktowe i osobowe.  Niniejsze zasady określają rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, sposoby ich wykorzystywania, podmioty, którym możemy je udostępniać oraz wybory użytkowników dotyczące tego, w jaki sposób będziemy mogli ich używać. Opisujemy tu również kroki, jakie podejmujemy w celu zabezpieczenia tych danych oraz sposób kontaktowania się z nami w kwestiach dotyczących naszych praktyk związanych z ochroną prywatności.

FLEETCOR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii związanych z naszą polityką prywatności. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, włączając w to uprawnienia przysługujące mu w odniesieniu do danych, które go dotyczą, prosimy o skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych podanych poniżej:

DPO: Darren Pascoe

Email address: daneosobowe@fleetcor.pl

Adres pocztowy: PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS, Wielka Brytania

 

Gromadzenie danych

Jako dostawca usług płatniczych lub innych usług biznesowych możemy tworzyć bezpośrednie relacje z użytkownikiem, a z kolei użytkownik, w ramach tych relacji, może decydować o przekazaniu nam swoich danych osobowych.  

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest FleetCor Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa.

Dane te mogą być przekazane na przykład podczas składania wniosku o produkt oferowany poprzez FLEETCOR; zapisywania się na listę informacyjną FLEETCOR; uczestniczenia w promocjach lub ankietach; ubiegania się o pracę w FLEETCOR; lub w ramach innych kontaktów z nami.  Z chwilą przekazania nam tych danych, osoba, której one dotyczą, przestaje być anonimowa. Podczas składania wniosków o nawiązanie relacji biznesowych oraz w trakcie trwania tych relacji otrzymujemy dane osobowe użytkownika dotyczące transakcji od instytucji finansowych oraz innych podmiotów. Możemy również otrzymywać informacje dotyczące użytkownika od firm realizujących transakcje płatnicze, od publicznie dostępnych systemów informacji , agencji sporządzających sprawozdania dotyczące kredytów oraz komercyjnych serwisów informacyjnych.

W czasie składania wniosku dotyczącego produktów lub usług FLEETCOR za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub poprzez jednego z naszych przedstawicieli handlowych, użytkownik może zdecydować, żeby przekazać nam dane swojej firmy lub/i swoje dane osobowe.

FLEETCOR nie odpowiada za informacje dobrowolnie przekazane przez użytkownika podczas dyskusji na naszych forach lub podczas publicznych interakcji.
Oto rodzaje danych osobowych, które możemy otrzymać:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, numery telefonów i faksów)
 • Biznesowe dane kontaktowe (takie jak stanowisko, dział i nazwa organizacji)
 • Informacje na temat wnioskodawcy i współwnioskodawcy (takie jak imię i nazwisko, adresy pocztowe i adresy e-mail, numery telefonów i faksów, datę utworzenia lub datę urodzenia oraz numery identyfikacyjne)
 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Informacje dotyczące karty płatniczej
 • Informacje finansowe (takie jak informacje o sytuacji finansowej oraz informacje, które mogą być zawarte w raporcie dotyczącym zdolności kredytowej)
 • Dane bankowe oraz dane z zakresu transakcji bankowych (tam gdzie są dostępne):  nazwa banku, nazwa rachunku, posiadacz(e) rachunku, waluta, w której rachunek jest prowadzony, kwota w danej walucie, IBAN, data transakcji, beneficjent, data wykonania transakcji, rodzaj i tytuł transakcji
 • PIN lub kod dostępu
 • Dane kontaktowe innych osób, z którymi użytkownik pozwala nam się kontaktować
 • Treści przekazywane przez użytkownika (na przykład komentarze)
 • Informacje dotyczące zatrudnienia
 • Niepowtarzalny identyfikator urządzenia przenośnego
 • Identyfikator w mediach społecznościowych (takich jak Facebook)
 • Dane lokalizacji geograficznej
 • Inne informacje (takie jak zachowania i preferencje konsumenckie, preferencje dotyczące języka, wiek, data urodzenia, płeć i stan rodzinny)

 

Gromadzenie danych anonimowych

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę gromadzimy niektóre informacje, korzystając z urządzeń takich jak cookies oraz  web beacons – sygnalizatory www.Dane, które w ten sposób gromadzimy, to między innymi adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, URL stron, z których użytkownicy zostali przekierowani, informacje o działaniach podjętych podczas odwiedzin na stronie oraz daty i godziny odwiedzin na stronie. „Cookie” to plik tekstowy umieszczony na dysku twardym komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego przez stronę internetową lub serwer. „Sygnalizator www" (ang. web beacon), określany również jako znacznik internetowy, znacznik pikselowy lub czysty GIF, wykorzystywany jest do transmitowania informacji zwrotnej do serwera. Wykorzystujemy cookies oraz inne technologie internetowe po to,   aby wzbogacić doświadczenia użytkowników poprzez zarządzanie naszą stroną i programami kontaktowymi. Plik cookie, sam w sobie, nie zawiera żadnych danych prowadzących do osobistej identyfikacji.

 

Cookies

Jeśli ustawienia przeglądarki użytkownika dopuszczają pliki cookies, wtedy mamy możliwość przechowywania w komputerze użytkownika niewielkiej ilości informacji na temat tego, jaką cześć witryny odwiedził i które funkcje najbardziej lubi. Umożliwia nam to dopasowanie treści oglądanych przez użytkownika do jego zainteresowań. Możemy również wykorzystywać cookies do identyfikowania autoryzowanych użytkowników, aby nie musieli ponownie podawać swojej nazwy użytkownika i hasła.  Pozwalając nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony, cookies mogą nam pomóc zapewnić użytkownikom lepsze i bardziej adekwatne doświadczenie w posługiwaniu się Internetem. Żadne strony internetowe innych firm nie mają wglądu do plików cookies, które przechowujemy w komputerze użytkownika.  

Większość przeglądarek internetowych pozwala użytkownikom modyfikować ustawienia dotyczące bezpieczeństwa tak, aby akceptować albo odrzucić cookies. Użytkownik nie musi mieć włączonych cookies, aby móc odwiedzać naszą stronę, ale bez nich jego dostęp do niektórych obszarów może być ograniczony i nawigacja dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika może być niedostępna. Więcej informacji na temat używanych przez nas cookies oraz celów, w jakich ich używamy, można znaleźć w Zasadach dotyczących cookies.

 

Sygnalizatory www

FLEETCOR, podobnie jak wiele innych witryn internetowych, może wykorzystywać sygnalizatory www (ang. web beacons).  Sygnalizatory www pomagają nam lepiej zrozumieć ruch sieciowy i zachowania użytkowników odwiedzających nasza stronę, a także ocenić reakcję na oferowane przez nas promocje. Informacje te nie prowadzą do identyfikacji konkretnych użytkowników i służą jedynie do stworzenia ogólnego obrazu pokazującego w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Użytkownik może, jeśli zechce, dezaktywować znaczniki pikselowe, ustawiając swoją przeglądarkę internetową tak, by omijała obrazy, oraz dezaktywując JavaScript.  

 

Jak wykorzystujemy dane osobowe i kontaktowe

Możemy wykorzystywać dane osobowe i kontaktowe użytkownika w następujących celach:

 • Inicjowanie wniosków o konta, o które ubiega się użytkownik, informowanie o statusie wniosku, lub prośby o dodatkowe informacje potrzebne do dalszej obsługi wniosków będących w trakcie rozpatrywania
 • Otrzymywanie informacji dotyczących zdolności kredytowej podczas składania przez użytkownika wniosku o produkt
 • Stworzenie lub obsługiwanie internetowego konta użytkownika oraz odpowiadanie na pytania
 • Ochrona przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi rodzajami odpowiedzialności prawnej, oraz zarządzanie ryzykiem
 • Dotrzymywanie naszych zobowiązań oraz egzekwowanie zobowiązań użytkownika wynikających z naszych umów
 • Udzielanie informacji o naszych produktach i usługach
 • Udzielanie informacji o innych towarach i usługach, którymi użytkownik może być zainteresowany
 • Umożliwienie korzystania z interaktywnych funkcji naszej witryny
 • Informowanie o zmianach dotyczących naszych produktów i usług
 • Obsługa, ewaluacja oraz udoskonalanie naszej działalności biznesowej (w tym opracowywanie nowych produktów i usług; zarządzanie naszymi kontaktami; ocena skuteczności działań reklamowych/promocyjnych; analiza naszych produktów, usług i witryn internetowych; umożliwianie funkcjonowania naszych witryn internetowych; oraz działania związane z księgowością, audytami, fakturowaniem, rozwiązywaniem sporów i inkasowaniem)
 • Monitorowanie użytkowania oraz udoskonalanie naszych zasobów interaktywnych
 • Przeprowadzanie analizy danych (włącznie z anonimizacją danych osobowych)
 • Ewaluacja zainteresowania użytkownika zatrudnieniem oraz kontaktowanie się z użytkownikiem w kwestiach dotyczących możliwości zatrudnienia
 • Stosowanie się do wszystkich wymogów prawnych, standardów obowiązujących w branży oraz naszych własnych regulaminów
 • Możemy również wykorzystywać te dane w inny sposób, o którym powiadomimy konkretnie podczas ich gromadzenia

W ramach niektórych transakcji użytkownik będzie kontaktować się z nami telefonicznie lub my będziemy telefonowali do użytkownika. Możliwe jest również kontaktowanie się w tych celach za pośrednictwem czatów internetowych. Prosimy mieć świadomość tego, że powszechną praktyką FLEETCOR jest monitorowanie a w niektórych przypadkach nagrywanie tego rodzaju interakcji na potrzeby szkolenia personelu lub kontroli jakości, lub w celu zachowania dowodów konkretnej transakcji bądź interakcji.

 

Jak wykorzystujemy informacje na temat rachunku bankowego

W przypadkach gdy jest wymagane potwierdzenie, kto jest właścicielem konkretnego rachunku bankowego lub gdy dodatkowe informacje są niezbędne w celu dokonania oceny zdolności kredytowej lub identyfikacji użytkownika, możemy poprosić użytkownika o zalogowanie się na własny rachunek bankowy online, wykorzystując w tym celu usługę Kontomatik obsługiwaną przez spółkę Kontomierz.pl sp. z o.o. System informatyczny Kontomatik wykorzystując przez bardzo krótki moment dostęp do loginu i hasła użytkownika, uzyska dostęp do informacji na temat rachunku bankowego użytkownika. Jak tylko niezbędne informacje zostaną uzyskane, dane dostępowe do bankowości internetowej użytkownika zostaną trwale usunięte. Zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko w celu uzyskania informacji niezbędnych w procesie rozpatrywania wniosku o produkt FLEETCOR. FLEETCOR nigdy nie wykorzysta zebranych danych w celu zainicjowania płatności.

Korzystając z dostępu do rachunku użytkownika zostanie pobrana historia transakcji za okres maksymalnie 12 miesięcy. W zależności od rodzaju rachunku bankowego oraz instytucji która prowadzi dany rachunek FLEETCOR może uzyskać również niektóre z poniższych informacji: imię i nazwisko posiadacza lub posiadaczy rachunku, numer rachunku bankowego, nazwa instytucji prowadzącej rachunek, dane rachunku bankowego, numer IBAN, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, numer REGON numer NIP, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, data urodzenia, obywatelstwo, saldo rachunku oraz data otwarcia rachunków bankowych.

 

Udostępnianie danych

Nie sprzedajemy ani w jakikolwiek inny sposób nie ujawniamy gromadzonych przez nas danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem opisanych tu przypadków lub z wyjątkiem innych sytuacji ujawnionych użytkownikowi podczas gromadzenia danych.
Udostępniamy dane w celu przeprowadzania transakcji lub innych działań związanych z naszymi relacjami biznesowymi. Możemy udostępniać gromadzone przez nas dane osobowe spółkom należącym do grupy kapitałowej FLEETCOR, wydawcom kart, handlowcom, podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, dostawcom i innym podmiotom, które pomagają nam podczas transakcji. Możemy również udostępniać te dane naszym usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu. Nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania tych danych z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to niezbędne do wykonania pewnych usług w naszym imieniu lub zastosowania się do wymogów prawa. Wymagamy od tych usługodawców, w ramach zawartej umowy, odpowiedniej ochrony prywatności i danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu.  

Możemy udostępniać dane partnerom biznesowym, z którymi prowadzimy współpracę. Partnerzy biznesowi mogą kontaktować się z użytkownikiem odnośnie produktów lub usług, którymi użytkownik może być zainteresowany. Na naszej witrynie internetowej użytkownik może dokonać wyboru korzystania z pewnych narzędzi, w związku z którymi prowadzimy współpracę partnerską z innymi podmiotami. Narzędzia te, na przykład takie jak platformy społecznościowe lub narzędzia lokalizacji geograficznej, mogą być obsługiwane przez strony trzecie niestowarzyszone z FLEETCOR. Te strony trzecie mogą wykorzystywać dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności. Na witrynach internetowych, gdzie oferowane są te funkcje, podane są informacje identyfikujące te strony trzecie. Sugerujemy, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności stron trzecich, jeśli korzysta z tych funkcji.          

Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych osobowych w wypadku sprzedaży lub przekazania całości lub części naszego biznesu lub majątku. Jeśli dojdzie do takiej sprzedaży lub przekazu, wtedy podejmiemy wszelkie starania, aby pouczyć odbiorcę, by wykorzystał otrzymane od użytkownika dane osobowe w sposób zgodny z naszą Globalną polityką prywatności. Po zrealizowaniu takiej sprzedaży lub przekazu, użytkownik może skontaktować się z podmiotem, który otrzymał dane osobowe użytkownika, odnośnie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania tych danych.
 

Prawa i wybory użytkownika

Użytkownik może posiadać pewne prawa dotyczące jego danych osobowych, które przechowujemy. Oferujemy użytkownikowi prawo wyboru odnośnie tego, które dane osobowe gromadzimy.

Użytkownik może zdecydować, że nie udostępni swoich danych osobowych spółce FLEETCOR, poprzez odmowę przeprowadzenia transakcji lub skorzystania z naszych produktów lub usług. Użytkownik może zadecydować, że nie będzie posiadał unikalnego numeru identyfikacyjnego cookie przypisanego do swojego komputera w celu uniknięcia agregacji i analizy danych gromadzonych na naszych stronach internetowych. Większość przeglądarek internetowych poinformuje użytkownika, żeby przestał akceptować nowe cookies. Prosimy jednak pamiętać o tym, że brak cookies może uniemożliwić korzystanie w pełni z wszystkich funkcji dostępnych na naszej witrynie.

Użytkownik może przestać otrzymywać od nas materiały marketingowe pocztą stosując się do instrukcji anulowania subskrypcji zawartych w treści konkretnej promocji. Można również zrezygnować z otrzymywania materiałów promocyjnych pocztą  kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej w części zatytułowanej Nasze dane kontaktowe.
Użytkownik może wycofać jakąkolwiek wyrażoną nam uprzednio zgodę lub w dowolnej chwili, z uzasadnionych przyczyn, zabronić nam przetwarzania swoich danych osobowych. Od tej pory zaczniemy stosować się do preferencji wyrażonych przez użytkownika. W niektórych przypadkach  wycofanie zgody na nasze wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych użytkownika będzie oznaczało, że nie będzie on mógł korzystać z pewnych produktów lub usług przez nas oferowanych. Aby zmienić swoje preferencje, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany poniżej w części zatytułowanej Nasze dane kontaktowe.

Jeżeli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego może zakazać nam udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) usługodawców, których zatrudniliśmy w celu świadczenia usług w naszym imieniu, (ii) w przypadku jeśli sprzedamy lub przekażemy całość lub część naszego biznesu lub majątku, (iii) jeśli ujawnienie podyktowane jest wymogami prawa lub procedury prawnej, lub (v) jeśli uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub w powiązaniu z dochodzeniem prowadzonym w sprawie domniemanego oszustwa lub innej nielegalnej działalności. Jeśli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, my wykorzystujemy jego dane osobowe wyłącznie w celach określonych warunkami zawartymi w niniejszej polityce prywatności oraz w innych regulaminach, których powiadomiliśmy użytkownika, chyba że posiadamy podstawy prawne, takie jak zgoda na wykorzystania ich w innych celach. Jeśli wymaga tego prawo, FLEETCOR  otrzymuje wcześniejszą zgodę użytkownika podczas gromadzenia w celu przetwarzania (i) danych osobowych w celach marketingowych oraz (ii) danych osobowych uznanych za wrażliwe w świetle obowiązującego prawa.          
 

Zabezpieczanie informacji

Siedziba spółki FLEETCOR mieści się w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  Wszelkie informacje użytkownika mogą być przekazane do i przechowywane w bezpiecznej bazie danych na terenie Stanów Zjednoczonych bądź przekazane do bezpiecznej bazy danych znajdującej się poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli przekażemy dane użytkownika do innych krajów, będziemy je chronić w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności .
Dane, które gromadzimy, mogą zostać przekazane do lub przechowywane przez miejsce znajdujące się poza granicami kraju, z którego pochodzi użytkownik. Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza granicami kraju, z którego pochodzi użytkownik, którzy pracują dla nas lub dla któregoś z naszych dostawców. Pracownicy ci mogą brać udział, między innymi, w realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika, w przetwarzaniu danych dotyczących płatności, oraz w świadczeniu usług pomocniczych. Podając swoje dane osobowe użytkownik zgadza się na to przekazanie, przechowywania lub przetwarzanie. Jeśli użytkownik poda nam dane innych pracowników lub osób w swojej organizacji, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że posiada na to ich zgodę.
Podejmiemy wszelkie rozsądne kroki aby zabezpieczyć dane użytkownika i chronić je zgodnie z niniejszą polityką prywatności. FLEETCOR posiada program ochrony danych, którego zadaniem jest (i) zabezpieczenie i utrzymanie poufności danych osobowych użytkownika; (ii) ochrona przed spodziewanymi zagrożeniami i ryzykiem dla bezpieczeństwa lub integralności danych osobowych użytkownika; (iii) ochrona przez nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem danych osobowych użytkownika, które mogłoby poskutkować poważną szkodą lub niewygodą dla użytkownika lub jego podmiotu, jeśli doszłoby do takiego naruszenia; oraz (iv) przestrzeganie obowiązującego prawa. Nasze umowy zawarte z dostawcami i usługodawcami w podobny sposób zobowiązują ich do ochrony danych osobowych użytkownika. 

Niestety, przekazywanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Choć będziemy robić wszystko, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazanych do naszych stron internetowych. Użytkownik przekazuje te dane na własne ryzyko. Stosujemy wszelkie rozsądne środki zapobiegawcze, w tym odpowiednie procedury techniczne, administracyjne i fizyczne, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. Przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Nasze strony internetowe, które gromadzą dane prowadzące do identyfikacji użytkowników, w tym dane osobowe i dane dotyczące firmy, są zabezpieczone technologią Secured Socket Layers (SSLs).  Większość przeglądarek internetowych informuje użytkowników o stronach internetowych zabezpieczonych przez SSLs.

Tam, gdzie nadaliśmy użytkownikowi (lub gdzie użytkownik wybrał sam) hasło dające dostęp do pewnych części naszej witryny, użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności tego hasła. Prosimy, aby użytkownik nie ujawniał nikomu swojego hasła.

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może mieć prawo do ubiegania się o otrzymanie dostępu i informacji dotyczących jego danych osobowych, które posiadamy, do uaktualniania i korygowania nieprawidłowości w swoich danych osobowych oraz do zażądania zablokowania lub usunięcia danych. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych może w niektórych okolicznościach zostać ograniczone przez lokalne przepisy.

Aby uaktualnić swoje preferencje, zażądać usunięcia swoich informacji z naszej listy kontaktowej lub w celu zgłoszenia prośby, prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób opisany poniżej w części zatytułowanej Nasze dane kontaktowe.

 

Ochrona prywatności dzieci

Witryna internetowa spółki FLEETCOR nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci, szczególnie dzieci poniżej 13. roku życia.  Żadna osoba poniżej 13. roku życia nie powinna przekazywać jakichkolwiek danych osobowych ani uczestniczyć w forach, czatach czy dyskusjach internetowych.  Osobom nieletnim poniżej 18. roku życia nie wolno ubiegać się o przyznanie adresu e-mail, otrzymywanie biuletynów i/lub produktów lub usług oferowanych na naszych stronach internetowych.  Jeśli zorientujemy się, że otrzymaliśmy takie dane, usuniemy je.

 

Zasady korzystania

Korzystając z witryny internetowej oraz usług spółki FLEETCOR, użytkownik zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce prywatności oraz wszelkich innych zasadach i/lub warunkach, o których zostanie poinformowany.

FLEETCOR zastrzega sobie prawo do dostępu i ujawnienia danych osobowych i kontaktowych w ramach zastosowania się do obowiązujących praw, prawomocnych wymogów rządowych oraz nakazów sądowych. Z ważnych powodów, jak np. (wprowadzenie nowych usług, zaprzestanie świadczenia dotychczasowych czy istotna zmiana przepisów prawnych, do których zobowiązani jesteśmy się stosować), możemy być zmuszeni do zmiany    treści naszej polityki prywatności. W takim przypadku poinformujemy o zmianach na niniejszej stronie. Zachęcamy użytkowników do odwiedzania tej strony w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach. Kontynuacja korzystania z tej witryny przez użytkownika oznacza tym samym, że zgadza się on z niniejszą polityką prywatności; korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności oznacza, że użytkownik zgadza się ze zmodyfikowaną polityką prywatności.

 

Nasze dane kontaktowe

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych, faksowych lub telefonicznych od FLEETCOR, lub jeśli chce uaktualnić swoje dane, prosi, aby jego dane zostały usunięte, lub chce zapytać o szczegóły dotyczące posiadanych przez nas danych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@fleetcor.pl.

Wszelkie dalsze pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, bądź skargi prosimy przekazywać w następujący sposób:

 • Wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@fleetcor.pl i podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail lub adres pocztowy, abyśmy mogli odpowiedzieć; lub

 

 • Wysyłając list do Inspektora Ochrony Danych: PO BOX 1463, Whitehill House, Windmill Hill, Swindon, Wiltshire SN5 6PS, Wielka Brytania, podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail lub adres pocztowy, abyśmy mogli odpowiedzieć.

 

Zmiany w polityce prywatności

Od czasu do czasu będziemy uaktualniać niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlać zmiany w naszej działalności biznesowej. Jeśli zmienimy sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, lub jeśli zmienią się cele bądź podmioty, którym ujawniamy te dane, wtedy umieścimy powiadomienie o tych zmianach na naszej witrynie internetowej a dalsze korzystanie z tej witryny przez użytkownika po opublikowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności będzie oznaczało, że użytkownik zgadza się ze zmodyfikowaną polityką.