Polityka reklamacji


Polityka reklamacji FLEETCOR

FLEETCOR Poland zobowiązuje się do zaoferowania pierwszorzędnej obsługi klienta. Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z naszych usług, chcielibyśmy otrzymać od Państwa informację zwrotną, w celu poprawienia ich jakości.

Zasady naszej polityki reklamacyjnej sprawiają, że proces jest prosty. Reklamacje można przekazywać do nas mailowo, listownie oraz telefonicznie. Gwarantujemy przy tym, że każda reklamacja zostanie kompetentnie i dokładnie rozpatrzona z dążeniem do należycie poprawnego i rzetelnego rezultatu.

Celem FLEETCOR Poland jest znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania każdej  reklamacji w sposób szybki i słuszny ograniczając przy tym do minimum jakiekolwiek niedogodności z tym związane. Dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć każdą, formalnie skierowaną do nas reklamację do następnego dnia roboczego, od dnia w którym została przez nas otrzymana. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że reklamacje posiadają różny stopnień złożoności i niektóre z nich wymagają dogłębnej analizy. W tych przypadkach wypracowanie kompetentnego i satysfakcjonującego rozwiązania może potrwać dłużej. W tej sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco o aktualnym stanie rozpatrywania złożonej reklamacji.

Każdemu klientowi zapewniamy:

  • Potwierdzenie otrzymania reklamacji oraz kontakt telefoniczny.
  • Podanie dokładnych danych kontaktowych osoby zajmującej się rozpatrywaniem danej reklamacji z podaniem imienia i nazwiska oraz działu w firmie.
  • Zbadanie reklamacji w sposób rzetelny i dokładny uwzględniając przy tym istotne czynniki.
  • Regularne informowanie o szczegółach procesu rozpatrywania reklamacji bezpośrednio przez osobę zajmującą się daną reklamacją.

Naszym celem jest satysfakcjonujące rozwiązanie Państwa reklamacji w ciągu maksymalnie 12 dni roboczych od daty jej otrzymania. W tym czasie będziemy regularnie informować Państwa o każdym nowym kroku i o wszelkich postępach w rozpatrywaniu danej reklamacji. W przypadku braku rozwiązania danej reklamacji w ciągu 12 dni roboczych, przekażemy pisemne wyjaśnienie odnośnie podjętych przez nas działań z podaniem przewidywanego terminu rozwiązania złożonej reklamacji.

Jeżeli nie rozpatrzymy reklamacji w ciągu ośmiu tygodni, prześlemy Państwu ostateczne pismo z odpowiedzią lub uzupełniający raport okresowy na temat naszej analizy.

Informacja: W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie została rozwiązana w zadowalającym stopniu i dotyczy produktu lub usługi objętej regulacjami prawnymi, mają Państwo prawo do odwołania się do Rzecznika Finansowego (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,  http://rf.gov.pl/kontakt).

 

Informacja o opłatach interchange dla kart Visa:

https://www.visaeurope.com/about-us/interchange-fees/