Prawa autorskie i Nota prawna


Prawa autorskie i Nota prawna

Pomimo iż spółka FLEETCOR Poland Sp. z o. o. (zwana dalej FLEETCOR) nieustannie przegląda zawartość swojej witryny internetowej i dokłada wszelkich starań, aby informacje przekazywane za pośrednictwem tej witryny były zgodne z prawdą, są one podawane bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, ich przydatności do jakiegokolwiek celu.

Wg najlepszej wiedzy FLEETCOR, informacje zawarte w niniejszej witrynie są zgodne z prawdą, jednak witryna może zawierać błędy lub nieścisłości i FLEETCOR nie ponosi za takowe  odpowiedzialności prawnej.

orzystanie z niniejszej witryny podlega przepisom prawa   polskiego. W związku z tym wszyscy odwiedzający ją użytkownicy obowiązani są korzystać z witryny internetowej z poszanowaniem praw FLEETCOR do jej zawartości oraz wartości: materiału, treści, procesów, możliwości, znaków towarowych, charakteru i istoty obszarów należących do FLEETCOR (zwanych dalej, łącznie „Zawartością"). Osoby odwiedzające stronę oświadczają, że nie mają prawa ani pozwolenia na wykorzystanie jakiejkolwiek Zawartości lub znaku towarowego   będących własnością FLEETCOR, bez uprzedniej pisemnej zgody od FLEETCOR.

FLEETCOR Poland Sp. z o. o.

Zarejestrowana siedziba: Generation Park Z, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa Polska
Numer rejestracji: 0000505365
Numer Vat: 5252584121

 

Żadna z informacji zawartych na stronie FLEETCOR.pl nie stanowi oferty ani zaproszenia do negocjacji w imieniu i na rzecz FLEETCOR w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego.